SÄKERHETSRÅD VID ELDANDE AV BIVAXLJUS

Olika ljus brinner på olika sätt och kan bete sig lite olika beroende på allt från temperatur till placering och underlag. Inget levande ljus går att förutse hur det brinner i er miljö och det kan alltid hända saker under eldning av ljus som kräver er uppmärksamhet. Ha alltid något eldfast under ert ljus ifall det skulle börja rinna. 

SPECIELLT FRAMTAGET FÖR BIVAXLJUS

– Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Kväv ljuset om lågan fladdrar på ett oroligt sätt

– Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och husdjur

– Placera inte brinnande ljus i drag. Drag gör att ljuset brinner ojämnt, droppar och sotar.

– Kväv lågan vid släckning, blås inte ut den! Genom att blåsa så får du ljuset att droppa och/eller sota.

– Tänd inte ljus på eller i närheten av material som kan ta eld! Placera alltid ljuset på ett värmetåligt och brandsäkert underlag.

– Placera inte ljus på eller i närheten av värmealstrande föremål. Värmen kan få ljuset att rinna, droppa, brinna för fort och ändra form.

– Använd alltid en ljushållare som är värmetålig och brandsäker. Den skall även vara stabil och tillräckligt stor för att samla upp droppande ljusvax.

– Sätt ljusen rakt! Om ljuset står rakt minimerar ni risken att det droppar. 

– Klipp alltid veken till en längd på ca 1 cm innan du tänder ljuset. Om veken är för lång kan den få en sotklump eller bli för hög och börja sota.

– Minsta säkerhetsavstånd  mellan brinnande ljus är 7cm. Ljus som står för tätt kan rinna, droppa och/eller sota. Ett litet ljus som placeras för nära ett högt ljus kan göra att det höga ljusets kant får för hög temeratur och börjar rinna. 

– Håll vaxpoolen ren från tändstickor och vek rester, samt rester från ljusets ytbehandling. Rester i vaxpoolen kan fungera som en extra veke och få ljuset att flamma upp.

– Dekorativt formade ljus är främst ämnade som dekoration. Använd en stor ljushållare av brandsäkert material då dessa ljus kan droppa mycket.

– Använd aldrig vätska för att släcka ett ljus! Ljusvaxet flyter ovanpå vätskan och fortsätter att brinna.

– Flytta aldrig ett brinnande ljus eller värmeljus! Detta kan få ljuset att rinna, droppa och sota.

– Temperatur! Ljus som bränns i en temperatur som överstiger 25 grader kan över brinna. Detta innebär att ljuset kan rinna, droppa, brinna med för stor låga och förkorta brinntiden. Ljus som bränns i en temperatur under 20 grader kan istället under brinna. Detta innebär att ljuset kan brinna med för liten låga vilket kan ge överblivna bivaxrester samt med detta en förkortad brinntid

– Låt inte ljuset brinna ner helt! Kväv ljuset då det är ca 2cm kvar till hållaren. Glasbehållare kan spricka då de kommer i kontakt med lågan och metallhållare kan överföra värmen som leder till brännmärken på underlaget, eller i värsta fall kan starta en brand.

– Låt inte ett ljus brinna i mer än 3 timmar åt gången.

– Ett ljus brinner alltid som bäst i en rumstemperatur mellan 20-25 grader. Tänk på att placeringen av ljus på exempelvis ett ljusfat eller i en stängd gaslykta kan påverka temperaturen ljuset utsätts för. Detta gäller även vid placering nära en värmekälla som element eller braskamin. Om temperaturen runt ljuset överstiger smältpunkten så kommer detta innebära att ljuset över brinner – dvs börjar rinna, droppa och/eller sota. Dessutom kortas brinntiden ner.

SPECIELLT FRAMTAGET FÖR DOFTLJUS

– Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Kväv ljuset om lågan fladdrar på ett oroligt sätt

– Vissa av våra doftljus innehåller allergener. Läsa noga igenom innehållsförteckningen ifall ni att ni är allergiska mot något. Vi tillhandahåller den informationen som vi får från våra återförsäljare. 

– Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och husdjur

– Placera inte brinnande ljus i drag. Drag gör att ljuset brinner ojämnt, droppar och sotar.

– Kväv lågan vid släckning, blås inte ut den! Genom att blåsa så får du ljuset att droppa och/eller sota.

– Tänd inte ljus på eller i närheten av material som kan ta eld! Placera alltid ljuset på ett värmetåligt och brandsäkert underlag. Metallbehållare ljuset levereras i räknas inte som ett bransäkert underlag

– Placera inte ljus på eller i närheten av värmealstrande föremål.

– Sätt ljusen rakt! 

– Minsta säkerhetsavstånd  mellan brinnande ljus är 10cm. 

– Håll vaxpoolen ren från tändstickor och vek rester, samt rester från ljusets ytbehandling. Rester i vaxpoolen kan fungera som en extra veke och få ljuset att flamma upp.

– Dekorativt formade ljus är främst ämnade som dekoration. Använd en stor ljushållare av brandsäkert material då dessa ljus kan droppa mycket.

– Använd aldrig vätska för att släcka ett ljus! Ljusvaxet flyter ovanpå vätskan och fortsätter att brinna.

– Flytta aldrig ett brinnande ljus eller värmeljus! Metallbehållare kan bli väldigt varm

– Låt inte ljuset brinna ner helt! Kväv ljuset då lågan är nära metallclipset i botten. Metallhållare kan överföra värmen som leder till brännmärken på underlaget, eller i värsta fall kan starta en brand.

– Låt inte ett ljus brinna i mer än 3 timmar åt gången.

– Ett ljus brinner alltid som bäst i en rumstemperatur mellan 20-25 grader. Tänk på att placeringen av ljus på exempelvis ett ljusfat eller i en stängd gaslykta kan påverka temperaturen ljuset utsätts för. Detta gäller även vid placering nära en värmekälla som element eller braskamin. Om temperaturen runt ljuset överstiger smältpunkten så kommer detta innebära att ljuset över brinner. Dessutom kortas brinntiden ner.