Grapefrukt & Basilika

  • 195 kr

Upplev magin som Grapefrukt & Basilika ger dig! 25 timmars brinnande doftljus av sojavax & träveke. Söt syrlig grapefrukt & kryddiga basilika-toner för uppfrisk

I lager
Lagersaldo: 25
Artikelnummer: 8033
Dela

Upplev magin som Grapefrukt & Basilika ger dig! Vi har den perfekta lösningen för att skapa en magisk stund i ditt hem. Vårt härliga doftljus av Grapefrukt & Basilika, tillverkat av sojavax och en sprakande träveke, ger en unik upplevelse som du aldrig kommer att glömma. Grapefrukt & Basil doftolja kombinerar den söt syrliga doften av grapefrukt med varma och kryddiga toner av basilika. För dig som söker en uppfriskande och energigivande doftupplevelse. Ljuset har en brinntid på cirka 25 timmar, så du kan njuta av dessa ljuvliga dofter under lång tid. Tänd ljuset och upplev magin som Grapefrukt & Basilika ger dig! Följ våra enkla steg och njut av den magiska stunden som du aldrig kommer att glömma. 

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: HV00-20GV-K001-83GY

VARNING!

Innehåller: (R)-p-menta-1,8-dien, 2-methyl-3- (p-isopropylphenyl) propionaldehyde, Myrcen, (-)-pin-2(3)-ene isocyclocitral, 2,6,10-trimethyl-9-undecenal l-, carvone Citronellal linalool

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå