Granskog Doftljus

  • 195 kr

Granskog har en naturlig och mustig skogsdoft. Känslan att promenera i en granskog en tidigt morgonen efter regnet har lagt sig är något som måste upplevas.

I lager
Lagersaldo: 40
Artikelnummer: 8017
Dela

Vårt doftljus Granskog av sojavax har en sprakande träveke med söt doft som sprider sig i rummet. Granskog har en naturlig och mustig skogsdoft. Känslan att promenera i en granskog en tidigt morgonen efter regnet har lagt sig är något som måste upplevas. Dofter har toner av koda och barr. Varför inte ta skogen med hem till sitt vardagsrum.

Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft.

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan.

GÖR SÅ HÄR:

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.


Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: ej relevant


Innehåller: 3,7-dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 1,8-Cineol geraniol, 4-ter-butylcyclohexyl Acetate, Geranylacetat, 2-methylundecanal, Camphor, (-)-Pin-2(10)-ene alpha-Pinene, Cedarwood oil Virginian linalool, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 2-methyl-3- (p-isopropylphenyl) propionaldehyde, Fenetylacetat, (R)-p-menta-1,8-dien, 1-methyl-4-isopropylidene-1-cyclohexene, 3,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]hept-3-ene, Thymus Vulgaris Oil

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

EUH208 Innehåller 3,7-dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, 1,8-Cineol, geraniol, 4-ter-butylcyclohexyl Acetate, Geranylacetat, 2methylundecanal. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 

P273 Undvik utsläpp till miljön. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå