Hallon & Vit Choklad

  • 195 kr

Njut av den magiska kombinationen av hallon & vit choklad i vårt doftljus! Sojavax, träveke & 25hrs ljus. Vanilj, sött & fräscht - perfekt för dig & presenter.

I lager
Lagersaldo: 29
Artikelnummer: 8035
Dela

Låt dig svepas bort av den magiska kombinationen av hallon och vit choklad i vårt fantastiska doftljus! Det är tillverkat av sojavax och en sprakande veke av trä som sprider en härlig doft i rummet. Den len och krämiga undertonen av vanilj och choklad tillsammans med den söta och fräscha doften av hallon gör att du kommer att njuta av den magiska kombinationen av smaker. Ljuset brinner upp till 25 timmar och lämnar efter sig en härlig doft som påminner om det goda och söta. Oavsett om du letar efter en trevlig present eller bara vill skämma bort dig själv, så är detta doftljus det perfekta valet!

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: CC00-10CG-R002-920K

VARNING!

Innehåller: aldehyde, C-16 3,4-dihydrocoumarin, Linalylacetat linalool, Piperonal

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Undvik utsläpp till miljön. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå