Vattenmelon Doftljus

  • 195 kr

Den sötaktigt doften av solmogen vattenmelon får tankarna att flyga tillbaka till en varm sommardag ute på gräsmattan.

I lager
Lagersaldo: 37
Artikelnummer: 8015
Dela

Vårt doftljus Vattenmelon av sojavax har en sprakande träveke med söt doft som sprider sig i rummet. Den sötaktigt doften av solmogen vattenmelon får tankarna att flyga tillbaka till en varm sommardag ute på gräsmattan. Vattenmelon har en intensiv men behaglig doft av saftigt söt vattenmelon för en skön somrig känsla. Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft.

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan.

GÖR SÅ HÄR:

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: K800-H0P3-E00J-MQEH

VARNING!

Innehåller: d-Limonen.

H-fraser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P-fraser: Allmänna: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande: P264 Tvätta exponerad hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar.

Åtgärder: P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Förvaring: - 

Avfall: P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå