Relax Doftljus

  • 195 kr

Vårt Relax doftljus med toner av den söta och exotiska fruken litchi, varma och uppiggande ringblommman tillsammans med den varma och jordiga guaiacträ kan bara

I lager
Lagersaldo: 19
Artikelnummer: 8016
Dela

Vårt doftljus Relax av sojavax har en sprakande träveke med söt doft som sprider sig i rummet. Vårt Relax doftljus med toner av den söta och exotiska fruken litchi, varma och uppiggande ringblommman tillsammans med den varma och jordiga guaiacträ kan bara bädda för succé. När frukten litchis dofter når näsan påminner dessa om den söta och blommiga kombinationen av jordgubbar, vindruvor och rosenblad. När den möter det lite mer kryddiga, jordiga och lite rökiga guaiacträ får vi en fantastisk doftupplevelse. Sen att ringblommans varma och uppiggande effekt ligger och gör sig påmind i bakgrunden kan inte bli annat än succé. Detta är en av våra mest populära doftljus.

Doftljuset brinner med en långvarig sprakande låga och brinner i ca 25 timmar. Vid eldning har ljusen mild spridning av doften i rummet. Det här ljuset ger dig en trygg, bekväm stämning utan att behöva oroa dig för förmycket doft.

Detta underbara ljus består av doftsatt sojavax. Veken är tillverkad av trä för att ge en knastrande effekt. I botten av ljuset finns ett metallclips som håller veken på plats. Låt inte lågan träffa metallclipset utan släck ljuset innan.


GÖR SÅ HÄR:

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: X500-00YQ-4002-YCUF

VARNING!

Innehåller: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one.

H-fraser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P-fraser: Allmänna: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande: P264 Tvätta exponerad hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar.

Åtgärder: P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Förvaring: - 

Avfall: P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå