Cotton fresh

  • 195 kr

Vårt doftljus av sojavax har en sprakande träveke och har en mjuk, nytvättad doft av bomull, som en renbäddad säng i ett nystädat sovrum. Passar bäst för dig so

I lager
Lagersaldo: 18
Artikelnummer: 8002
Dela

Upplev den rena och uppfriskande känslan av nytvättade lakan med vårt Cotton Fresh Doftljus. Detta ljus är noggrant skapat med miljövänligt sojavax, som garanterar en lång och hållbar brinntid samt en hälsosam luftkvalitet i ditt hem.

Den lugnande doften av fräsch bomull för med sig en avkopplande atmosfär och fyller ditt rum med en känsla av renhet och lugn. Designat med en innovativ träveke, ger vårt doftljus inte bara en behaglig arom utan även en visuell och auditiv upplevelse. När träveken brinner skapar den ett lätt knastrande ljud som för tankarna till en brasa och bidrar till en ännu mer avslappnande miljö.

Vårt Cotton Fresh Doftljus är perfekt för de tillfällen när du vill rensa luften och ge ditt hem en känsla av nybörjaranda. Det minimalistiska och moderna utseendet på ljuset gör det till ett passande tillskott till vilket rum som helst.

GÖR SÅ HÄR: 

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas), 
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl. 
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten annars finns risk för poolbilning och veken kvävs.


Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: GE00-J01W-100J-XDKN

VARNING!

Innehåller: 4-ter-butylcyclohexyl, Acetate Fenetylacetat, 1-(1,2,3,4, 5,6,7,8-OCTAHYD RO-2,3,8, 8-TETRAME THYL-2-NAPHTHYL )-ETHANON E, Dodecanal, 2-methylundecanal, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 1,3-Benzodioxol-5-propanal, a-methyl-

H-fraser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

P-fraser: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå