Ocean

  • 195 kr

Ocean doftljus ett ljus som ger en frisk och uppfriskande doft av hav och kust. Upplev en avkopplande och lugnande atmosfär med Ocean doftljus.

I lager
Lagersaldo: 39
Artikelnummer: 8013
Dela

 Doftljus Ocean med Träveke

Förvandla ditt hem till en strandlinje med vårt Ocean Doftljus. Den här maskulina och friska doften ger tankarna till en blåsig dag vid havet, med toner av saltvatten som blandas med en klart definierad maskulin friskhet.

Skapat med högkvalitativt sojavax, detta handgjorda doftljus erbjuder en ren och långvarig brinnande upplevelse utan oönskade toxiner. Den robusta träveken förstärker upplevelsen med sitt behagliga knackande när den brinner, vilket liknar ljudet av segel som flapprar i vinden.

Ocean Doftljus är den perfekta komplementet till den manliga vardagen, oavsett om det är i ett hemmakontor, på badrumsfönstret för morgonrutinen eller som ett stämningshöjande element i vardagsrummet.

Låt vårt Ocean Doftljus ta dig till en värld av avkopplande strandpromenader och friska havsbriser. Köp detta havets mästerverk till ditt hem idag och segla iväg till en oas av lugn och maskulin friskhet.

GÖR SÅ HÄR: 

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas), 
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl. 
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten annars finns risk för poolbilning och veken kvävs.

Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud

Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: C300-H099-T00K-918D

VARNING!

Innehåller: Linalool

H-fraser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P-fraser: Allmänna: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande: P264 Tvätta exponerad hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar.

Åtgärder: P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Förvaring: - 

Avfall: P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå