Kanel & äpple

  • 195 kr

Köp vårt Kanel & Äpple Doftljus och upplev en unik doft av kryddig kanel och friskt äpple! Skapa en magisk atmosfär och fyll ditt hem med mysiga stunder. Brinnt

I lager
Lagersaldo: 29
Artikelnummer: 8034
Dela

Kanel & Äpple Doftljus - Tillverkat av sojavax och knastrande träveke! Hos oss hittar du ett doftljus som sprider en härlig doft i rummet, inte för stark men med en varm och inbjudande doft av kryddig kanel och friskt äpple. Få en mysig och varm känsla i ditt hem när du tänder ljuset. Brinntiden är ca 25 timmar. Upplev den höstiga och juliga doften av Kanel & Äpple. Perfekt för att skapa en mysig stämning under hemmakvällarna. Sätt igång med att skapa en magisk atmosfär och fyll ditt hem med en härlig doft. Köp vårt Kanel & Äpple Doftljus och upplev den unika doften!

  • Innan eldning så ska man ta bort gammal sot från veken (gäller då inte första gången ljuset ska tändas)
  • Tänd veken på kortsidan och håll kvar tändaren så vaxet hinner bilda en liten pöl.
  • Låt ljust brinna så länge att smältpoolen når kanten. Veken kvävas på grund av poolbildning och för mycket vax.


Alla våra doftljus är tillverkade på sojavax och en veke av trä för ett härligt knastrande ljud


Följande information är från CLP etiketten. 

UFI: ej relevant


Innehåller: Octahydrocoumarin, 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane alpha-Methylcinnamaldehyde nerol hexyl, salicylate,3-phenyl-1-propanol, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 1,8-Cineol

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

EUH208 Innehåller 2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane, alpha-Methylcinnamaldehyde, nerol, hexyl salicylate. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 

P273 Undvik utsläpp till miljön. 

P501 Kassera innehåll / behållare i enlighet med nationella bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå